SPECJALIZACJA

SPECJALIZACJA

Specjalizujemy się w ochronie tego, co dla wielu firm w nowoczesnej ekonomii jest najcenniejsze, czyli dóbr intelektualnych.

Zajmujemy się ochroną znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, praw autorskich i dóbr osobistych oraz ochroną przed czynami nieuczciwej konkurencji. Własność intelektualną tworzą ludzie, dlatego zajmujemy się także prawem pracy i ochroną danych osobowych. Mamy też doświadczenie w obsłudze transakcji i restrukturyzacji.

Nie ograniczamy się

do interwencji prawnej i procesowej w przypadku naruszeń lecz współpracujemy z klientami już na etapie tworzenia marki, produktu czy świadczonej usługi, sugerując najlepsze możliwe sposoby budowy i ochrony własności intelektualnej. Mamy doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych procesów patentowych. Chronimy zagraniczne marki w Polsce i polskie za granicą. Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi rzecznikami patentowymi, specjalistycznymi kancelariami, agencjami reklamowymi oraz agencjami badania rynku. Współpracujemy z biegłymi, specjalistami z wielu dziedzin nauki, szczególnie z zakresu farmacji.

ZESPÓŁ

ZESPÓŁ

Własność intelektualna to nasze całe życie. Zawodowe.

Paweł
Siekierzyński

Partner

ue.sulpks@iksnyzreikeis.p

Paweł Siekierzyński, partner, adwokat z ponad 20-letnim doświadczeniem w największych polskich i międzynarodowych kancelariach, specjalizujących się w prawie własności intelektualnej. Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji i prawa spółek. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 1996 roku.

Paweł doradzał wiodącym polskim, europejskim i międzynarodowym korporacjom w zakresie kluczowych kwestii związanych z prawem własności intelektualnej. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo w zakresie prawa konkurencji i prawa spółek.

Prawnik o rozległej wiedzy praktycznej, ale (według nie tylko Bartka - długoletniego przyjaciela i wspólnika) także niespotykanej intuicji prawniczej, wynikającej z wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu szerokiego spektrum spraw z dziedziny własności intelektualnej.

Reprezentował klientów w wielu, także precedensowych, procesach przed wszystkimi instancjami sądów powszechnych w Polsce.

Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Tybindze w Niemczech oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Autor i współautor publikacji z zakresu prawa, w tym własności intelektualnej, m.in. Trademark Law in Central Eastern Europe, International Patent Litigation, Handbuch des internationalen GmbH-Rechts, polnischer Teil, Insolvenzen in Europa.

Laureat wyróżnienia: ILO Client Choice Award Winner 2013 (General Corporate, Poland).

Biegle włada językiem niemieckim i angielskim.

Kolekcjoner sztuki nowoczesnej i klasycznych samochodów. Pasjonat gry w golfa i jazdy na nartach.

Bartłomiej
Kochlewski

Partner

ue.sulpks@ikswelhcok.b

Bartłomiej Kochlewski, partner, adwokat, specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i prawie pracy. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 1997 roku.

Od początku swojej kariery związany z kancelariami specjalizującymi się w prawie własności intelektualnej.

Reprezentował klientów przed Sądem Najwyższym w Polsce w sprawach, które wyznaczały nowe kierunki wykładni przepisów prawa własności intelektualnej.

Ukończył wydział prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę Prawa Angielskiego (British Law Centre in English and European Law) na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendysta British Council w ramach programu European Young Lawyers’ Scheme w College of Law w Londynie.

Autor publikacji na temat wyjątku Bolara w polskim prawie.

Wyróżniany w opiniotwórczych rankingach: Chambers Europe oraz World Trademark Review 1000 (The World´s Leading Trademark Professionals).

Biegle włada językiem angielskim.

Amator kolarstwa górskiego i narciarstwa, smakosz i kucharz z zamiłowania.

Justyna
Alchimionek

Partner

ue.sulpks@kenoimihcla.j

Justyna Alchimionek, adwokat z wieloletnim doświadczeniem zawodowym specjalizujący się w prawie własności intelektualnej, i nowych technologii. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2013 roku.

W dotychczasowej praktyce z zakresu własności intelektualnej Justyna reprezentowała międzynarodowych oraz krajowych klientów w skomplikowanych sprawach przed urzędami polskimi i europejskimi oraz sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu w Saragossie oraz Szkoły Prawa Angielskiego (British Law Centre in English and European Law) na Uniwersytecie Warszawskim, a także kursu CopyrightX Harvard Law School.

Biegle włada językiem angielskim oraz hiszpańskim.

Pasjonatka podróży.

Magdalena
Kusior

Assistant

ue.sulpks@roisuk.m

Magdalena Kusior, asystentka zespołu prawników z wieloletnią praktyką zawodową. Doświadczenie w pracy asystenckiej oraz administracyjnej zdobywała podczas współpracy z zespołami prawników międzynarodowych kancelarii w Warszawie. Od kilku lat ściśle związana ze specjalistami z dziedziny prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Szczecińskim.

Biegle posługuje się językiem niemieckim i angielskim.

Wojciech
Dobkowski

Of counsel

ue.sulpks@ikswokbod.w

Wojciech Dobkowski, adwokat z ponad 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw z zakresu własności intelektualnej. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 1991 roku. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym w zakresie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępczości „białych kołnierzyków” oraz karnymi aspektami ochrony praw własności intelektualnej. Był zaangażowany w wiele skomplikowanych procesów karnych, jako obrońca i jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego reprezentując właścicieli marek.

Absolwent SGPiS (obecnie Szkoła Głowna Handlowa) oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Maria
Jurek

Of counsel

ue.sulpks@keruj.m

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie farmaceutycznym. Doświadczona w  prowadzeniu różnorodnych projektów dla największych międzynarodowych i krajowych podmiotów z niemal wszystkich sektorów gospodarki.

Od początku kariery związana z największymi kancelariami specjalizującymi się w prawie własności intelektualnej i life science.

Absolwentka wydziału prawa, prawniczych studiów doktoranckich oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Autorka pierwszej rozprawy doktorskiej na temat fałszowania i podrabiania produktów leczniczych. Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu IP i prawa farmaceutycznego, m.in. rozdziału w publikacji „International Pharmaceutical Law and Practice” (Lexis Nexis).

Nominowana w kategorii "Advisor of the Year" w rankingu prowadzonym przez WHO'S WHO Edition Lawful amongst Professionals i uwzględniona w publikacji The International Who's Who of Trademark Lawyers.

Magdalena
Popielska

Associate

ue.sulpks@aksleipop.m

Magdalena Popielska, aplikantka adwokacka, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej.

Od początku swojej drogi zawodowej członek zespołów prowadzących sprawy o ochronę znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów.

Ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Włada językiem angielskim.

Pasjonatka jazdy na rolkach.

Bartłomiej
Kochlewski

Partner

ue.sulpks@ikswelhcok.b

Bartłomiej Kochlewski, partner, adwokat, specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i prawie pracy. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 1997 roku.

Od początku swojej kariery związany z kancelariami specjalizującymi się w prawie własności intelektualnej.

Reprezentował klientów przed Sądem Najwyższym w Polsce w sprawach, które wyznaczały nowe kierunki wykładni przepisów prawa własności intelektualnej.

Ukończył wydział prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę Prawa Angielskiego (British Law Centre in English and European Law) na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendysta British Council w ramach programu European Young Lawyers’ Scheme w College of Law w Londynie.

Autor publikacji na temat wyjątku Bolara w polskim prawie.

Wyróżniany w opiniotwórczych rankingach: Chambers Europe oraz World Trademark Review 1000 (The World´s Leading Trademark Professionals).

Biegle włada językiem angielskim.

Amator kolarstwa górskiego i narciarstwa, smakosz i kucharz z zamiłowania.

CSR

CSR

Postrzegamy prawo jako sztukę, a nie rzemiosło.

Dlatego naszą odpowiedzialność społeczną widzimy w obszarze wspierania artystów. Współpracujemy z twórcami i galeriami sztuki.

Doradztwo na rynku dzieł sztuki.

Media&Work Agencja Komunikacji Medialnej

KONTAKT

LOKALIZACJA

ul. Mickiewicza 9 lok. U5
01-517 Warszawa

Informacja o innych naszych usługach dostępna pod:

sk-enforcement.pl